Bestyrelsen for den selvejende institution Lindevangen
Oktober 2017

Kirsten Lund Larsen, formand
Journalist

Merete Dige, næstformand
Kordegn i Rønnevang Kirke i Taastrup

Margit Asser
Pensioneret Vicecenterchef

Malene Brandt
Afdelingschef

Medarbejderrepræsentanter
Rasmus Grønbek, Lindevangen
Benedicte Bang Michelsen, Lærkehøj

Ledere
Søren Romar – forstander Lindevangen og Lærkehøj
Annette Mainz – daglig leder Lindevangen
Mikael Christiansen – daglig leder Lærkehøj