Herberget Lindevangen
Et midlertidigt botilbud for hjemløse med andre personlige og sociale problemer – dog ikke misbrug eller ubehandlede psykiske lidelser. Herberget har pladser til både enlige og par – med og uden børn. Lindevangen yder også hjælp til beboere, der flytter i egen bolig.

Lindevangens hjemmeside

Herberget Lærkehøj
Et midlertidigt botilbud for hjemløse med svære personlige og sociale problemer herunder misbrug og psykiske lidelser. Lærkehøj driver også en natvarmestue for hjemløse. Her kan brugerne få hjælp til at komme videre.

Lærkehøjs hjemmeside

Herbergerne på Frederiksberg

  • Er Frederiksberg Kommunes tilbud til hjemløse.
  • Drives som en selvejende institution.
  • Har hjemme i to nabohuse, der ejes af KFUKs Sociale Arbejde.