Bestyrelsen for den selvejende institution Lindevangen
Maj 2024

Kirsten Lund Larsen, formand
Uddannet journalist.
Mangeårig leder i humanitære organisationer,
senest chef for Red Barnets sociale arbejde i Danmark.

Elsebet Schultz, næstformand
Uddannet socialrådgiver.
25 års erfaring med strategisk ledelse i kommuner,
senest driftschef for Social- og Handicap i Gentofte Kommune.

Helle Jarlmose
Uddannet Cand. mag. i Dansk og Anvendt sprogvidenskab.
Mangeårig leder i NGO organisationer,
senest Generalsekretær for KFUKs Sociale Arbejde.

Peter Sindal Lundsberg
Uddannet advokat og selvstændig mediator og advokat.
Formand for provstiudvalget, Vor Frue-Vesterbro Provsti og
bestyrelsesmedlem i KKUC Udviklings- og behandlingscenter.

Ilja Sabaj-Kjær
Uddannet Cand.scient.soc i Sociologi.
Flerårig erfaring med systemforandring, policy og analyse på hjemløseområdet.
Ansat som programchef i Hjem til Alle alliancen.

Birgitte Meisner Nielsen
Uddannet Cand.mag. i filosofi og historie.
Mangeårig ledelseserfaring fra den private sektor og organisationsverdenen.
Direktør for Esrum kloster & Møllegård.

Tanja Sørensen Hjortby, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, Lærkehøj
Uddannet socialrådgiver.
Erfaring med socialt arbejde og voksne udsatte i fra NGO verdenen.
Ansat på Herberget Lærkehøj som kontaktperson.

Amalie Wagner, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, Lindevangen
Uddannet socialpædagog.
10 års erfaring fra socialpædagogisk arbejde på herberg.
Ansat på Herberget Lindevangen som kontaktperson.

Ledere – Deltager i bestyrelsesmøder
Søren Romar – forstander, Lindevangen og Lærkehøj
Annette Mainz – daglig leder, Lindevangen
Marie Louise Damgaard – daglig leder, Lærkehøj