Herbergerne på Frederiksberg er Frederiksberg Kommunes tilbud til hjemløse. Det samlede tilbud omfatter:

  • To herberger med hver deres målgruppe
  • Otte akutboliger til unge hjemløse
  • Bofællesskabet Udsigten
  • Natvarmestue for hjemløse
  • Carpe Diem – en rådgivning til natvarmestuebrugere
  • Bostøtte til herbergernes beboere, der flytter i egen bolig

Lindevangen og Lærkehøjs tilbud

Herbergerne på Frederiksberg:

  • Er en selvejende institution med én fælles bestyrelse
  • Har hver deres driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune
  • Har hjemme i to nabohuse, der ejes af KFUKs Sociale Arbejde
  • Ledes af forstander Søren Romar samt to daglige ledere.

Organisationsdiagram Den Selvejende Institution Lindevangen

KFUKs Sociale Arbejde er til for mennesker, der er havnet i en svær situation på grund af prostitution, hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, psykisk sygdom og fattigdom.
Læs mere om KFUKs Sociale Arbejde.

Logo KFUK

Den selvejende institution er medlem af Selveje Danmark.

Herbergerne er medlemmer af SBH, Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse i Danmark.