Ledelsen af Herbergerne på Frederiksberg består af en fælles forstander samt de to daglige ledere af herbergerne Lindevangen og Lærkehøj, der drives som selvstændige enheder:

Forstander for Herbergerne på Frederiksberg:
Søren Romar: 40 15 20 45, romar@lindevangen.dk

Lindevangens daglige leder:
Annette Mainz: 38 16 02 20, annette.mainz@lindevangen.dk

Lærkehøjs daglige leder:
Marie Louise Damgaard: 21 45 40 25, maried@laerkehoej.dk

Der er nedsat et fælles MED-udvalg med ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra begge herberger.